Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua
Dewan Undangan Negeri Sabah Yang Kelima Belas
Pada 15, 18-21 November 2019