Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

1.

Datuk Seri Panglima Hj. Mohd Shafie bin Hj. Apdal

Ketua Menteri Sabah

2.

YB Datuk Sr Haji Safar bin Untong

Setiausaha Kerajaan Negeri

3.

YB Encik Arifin Asgali

Pembantu Menteri di Jabatan Ketua Menteri

4.

YB Datuk Jimmy Wong Sze Phin

Pembantu Menteri di Jabatan Ketua Menteri

5.

YB Encik Sarifuddin Hata

Pembantu Menteri Kewangan

6.

YB Encik Kenny Chua

Pembantu Menteri Kewangan

7.

Datuk (Datu) Rosmadi bin Datu Sulai

Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri

8.

Datuk Hjh Zaleha Rose Datuk Hj Pandin

Peguam Besar Negeri

9

Datuk Hj. Kaim Kalimin

Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan

10.

Datuk Haji Nordin bin Siman

Mayor Dewan Bandaraya Kota Kinabalu

11.

Encik Mohd Hanafiah bin Mohd Kassim

Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pentadbiran)

12.

Datuk Patrick Tan @ Tan Su Teck

Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pembangunan)

13.

Datuk Hj. Jamalul Kiram bin Datuk Hj. Mohd Zakaria

Pengarah Yayasan Sabah

14.

Puan Gwendolen Vu

Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri

15.

Dr. Ismail S. Charles

Setiausaha Hasil Bumi

16.

Datuk Mashor Mohd Jaini

Ketua Konservator Hutan

17.

Encik Bernard Liew Chau Min

Pengarah Tanah dan Ukur

18.

Tuan Haji Rusdin @ Musidi bin Riman

Bendahari Negeri Sabah

19.

SS. Datuk Ustaz Hj. Bungsu @ Aziz bin Hj. Jaafar

Mufti Kerajaan Negeri Sabah

20.

Encik Roland Fred Phan

Pencetak Kerajaan

21.

Encik Serbini Jadin

Pengarah Institut Latihan Awam Negeri (INSAN)

22.

Tuan Haji Abdullah Minun bin Sahirun

Pengarah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat

23.

Encik Ag. Shahminan Datuk Hj. Ag Sahari

Setiausaha Hal Ehwal Dalam Negeri dan Penyelidikan

24.

Puan Ernywati Dewi binti Abas

Pengarah Komputer Negeri Sabah

25

Encik Jasni @ Abu Suffyan bin Omar

Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Pengurusan dan Kewangan

26.

Puan Dayang Noorashikhin binti Zulkefli

Ketua Penolong Setiausaha/SKN

27.

Encik Christoper Lingam

Pengarah Istiadat dan Protokol

28.

Encik Ramlee bin Kariah

Pengarah Unit Penyampaian Perkhidmatan

29.

Puan Majella Tan Marquez

Pengarah Arkib Negeri

30.

Datuk Dr. Mohd Yaakub Hj. Johari

Presiden / Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Pembangunan dan Pelaburan Sabah (SEDIA)

31.

Datuk Yap Yun Fook

Penasihat Kepada Kerajaan Negeri

Bidang Pembangunan Industri Pertanian dan Makanan

32.

Encik Zainnal bin Ajamain

Penasihat Kepada Kerajaan Negeri

Bidang Hal Ehwal MA63

33.

Datuk Hj. Harun bin Hj.  Ismail

CEO Sabah Energy Corporation Sdn Bhd

34.

Encik George Taitim Tulas

CEO Sabah Credit Corporation

35.

Encik Mohamad Hassanel Bin Jarai

CEO Sabah Development Bank

36.

Encik Masri Pudin

Pengurus Besar Kumpulan Sawit Kinabalu

37.

Encik Syaheddrul R Jodarri

Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah (SLDB)

38.

Encik Francis George Otigil

Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Perhutanan Negeri Sabah (SAFODA)